شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

News

بازدید مدیرعامل ISQI از کنفرانس تغییرات اقلیمی COP28
پروژه پالس ادی کارنت
مصاحبه با خانم میرزاخانی
افتتاح آزمایشگاه قطعات آسانسور
مصاحبه با مدیر تضمین کیفیت
مصاحبه با مدیر پشتیبانی isqi
بررسی پیشنهادات کمیسیون انرژی و محیط ‌زیست
کنفرانس مارکت وی
مسابقات فوتسال کیفیت 1402
رییس هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران
تفاهم نامه همکاری isqi با دانشگاه صنعتی شریف
آینده روابط تجاری ایران و عربستان
دومین همایش لبنیات
جایزه ملی کیفیت
بررسی فعالیت‌های isqi در حوزه کیفیت
همایش معمای توسعه در اقتصادهای آشفته
esmaeilian
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست