شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مرکز جدید تست پیشرفته تایر خودروهای خودران

در دسامبر 2022، مرکز جدید تست پیشرفته تایر شرکتApollo در مرکز تحقیق و توسعه جهانی خود در شنای (یکی از شهرهای هند) افتتاح شد. هدف این مرکز بهبود کارایی توسعه تایرها برای خودروهای سواری با تمرکز ویژه برروی خودروهای الکتریکی است. این مرکز تست با موج رشد خودروهای الکتریکی هماهنگ شده است و نشان می‌دهد که شرکت Apollo تمایل به تقویت قابلیت‌های طراحی تایر، در این بخش رو به رشد را دارد. در سال 2022، ثبت نام خودروهای الکتریکی در

more
No other content was found
حضور isqi در نمایشگاه کار
بنر افتتاحیه آزمایشگاه آزمون قطعات آسانسور