شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

آزمون‌های ایمنی

خانه | تست و آزمون | آزمون‌های ایمنی
آزمایشگاه قطعات آسانسور

آزمایشگاه تست قطعات آسانسور

با توجه به نقش بسیار مهم قطعات ایمنی آسانسور به ویژه قفل درب، ضربه گیر، ترمزایمنی (پاراشوت) و گاورنر در ایمنی آسانسور و پس از تصویب و اجباری شدن استانداردهای ۴ قطعه مذکور و فقدان آزمایشگاهی در این زمینه در داخل کشور، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با همیاری سازمان ملی استاندارد ایران اقدام

ادامه...>
آزمون های ایمنی
آزمایشگاه تست قطعات آسانسور
آزمون های آلایندگی و مصرف سوخت خودرو
آزمایشگاه آلایندگی سامانه تهویه مطبوع خودروها
آزمایشگاه اوزان و مقیاس
آزمایشگاه کاتالیست کانورتر
آزمایشگاه سطح صدای خودرو و موتورسیکلت
آزمایشگاه اندازه‌گیری میزان بخارات سیستم سوخت‌رسانی و ارزیابی عملکرد سیستم سوخت‌رسانی
آزمایشگاه اندازه‌گیری آلایندگی و مصرف سوخت موتورسیکلت
آزمایشگاه خودرو و موتورهای سنگین دیزلی
آزمایشگاه آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi