شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بازرسی به روش نشت شار مغناطیسی | Magnetic flux leakage

نشت شار مغناطیسی یکی از روش‌های آزمایش غیرمخرب است که برای تشخیص خوردگی و حفره در سازه‌های فولادی، مانند: خطوط لوله، کف مخزن، ظروف تحت‌فشار و مخازن ذخیره‌سازی از روی عایق و رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اساسی در این روش بر مبنای آهنربای قوی برای مغناطیس کردن فولاد می‌باشد و در مناطقی که خوردگی (corrosion) و یا missing metal وجود دارد، میدان مغناطیسی از فولاد “نشت می‌کند”. در روش MFL جهت تشخیص نشتی میدان از آشکارسازهای مغناطیسی در بین قطب‌های آهنربا استفاده می‌شود. در ادامه این نشتی جهت تخمین عمق تلفات فلزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازرسی به روش نشت شار مغناطیسی

عیوب مانند ترک‌‌ها، گودال‌ها، درزها، برش‌ها، لپ‌ها، سوراخ‌ها و سایر عیوب، میدان شار را قطع کرده و به خارج از سطح قطعه “نشت می‌کنند”. باید توجه داشت که جهت قطب‌های مغناطیسی و حسگرها 90 درجه نسبت به جهت حرکت است.
این روش تست الکترومغناطیسی همچنین برای بازرسی فلزات فرومغناطیسی با نفوذپذیری بالا مانند میله فولاد کربنی، صفحه، طناب سیم، میله‌های مکنده، استوک کوپلینگ استفاده می‌شود. از این روش همچنین می تواند برای تشخیص آخال‌های فریتی در مواد غیرفریتی استفاده کرد.

بازرسی روش شار مغناطیسی

بازرسی به روش MFL از یک میدان مغناطیسی DC برای ایجاد چگالی شار استفاده می‎‌کند. جهت یافتن دقیق مکان عیوب باید توجه داشت یک میدان مغناطیسی عرضی برای تشخیص عیوب طولی و یک میدان طولی برای یافتن عیوب عرضی استفاده می‌شود.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور