شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بزرگترین پروژه بازرسی خوردگی به روش پالس ادی کارنت

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با استفاده از تکنولوژی پالس ادی کارنت برای بازرسی خوردگی زیر عایق، اولین پروژه بزرگ این حوزه در کل کشور را انجام خواهد داد.

به گفته معاونت بازرسی کالا و تجهیزات ISQI، پس از اعلام نتایج مناقصه بررسی خوردگی زیر عایق کارخانه گاز مایع به روش آزمون جریان گردابی پالسی، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توانست به‌عنوان پیمانکار اجرای بزرگترین قرارداد تشخیص خوردگی به روش Pulsed Eddy Current انتخاب شود که به‌ دنبال آن خرید دستگاه PEC در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

یوسف باقریان در ادامه گفت: این دستگاه توسط دو شرکت Eddyfi technology و Maxwell ndt ساخته می‌شود که باتوجه به وجود تحریم‌ها، فرآیند خرید و انتقال آن به ایران با مشکلات زیادی مواجه بود که در نهایت، آبان‌ماه سال جاری تجهیز موردنظر وارد و آغاز کار پروژه مذکور کلید خورد که در روزهای آتی با انتقال این دستگاه به شهر آغاجاری، پروژه سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به روش‌های قدیمی این بازرسی در ایران، ادامه داد: تنها یک دستگاه دیگر از این تجهیز در کشور وجود دارد که در اختیار شرکت بازرسی آزمون فولاد بوده و عمدتا در پروژه‌هایی نظیر بدنه هواپیما و …، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

گفتنی است روش پالس ادی کارنت یا جریان گردابی پالسی (PEC)، یکی از روش‌های غیرمخرب و یک راه حل جهانی در ارزیابی خوردگی غربالگری سریع است که توسط دستگاه پالس ادی کارنت، بر روی مواد فرومغناطیسی عایق یا محصور استفاده می‌شود.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور