شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

سهم پایین شرکت‌های تست و بازرسی از GDP کشور

سعید تاجیک در مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران خبر داد:

سهم پایین شرکت‌های تست و بازرسی از GDP کشور

سعید تاجیک، روز گذشته، در نشست اعضای جامعه ممیزی و بازرسی ایران، از سهم پایین شرکت‌های تست و بازرسی از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران امروز با حضور مدیران عامل شرکتهای بازرسی در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار شد.

سعید تاجیک، نایب رییس این جامعه و مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، طی صحبتهای خود در این جلسه به اهمیت و مقایسه درآمد صنعت تست و بازرسی (TIC) در ایران و کشورهای جهان پرداخت و گفت: گردش مالی صنعت تست و بازرسی دنیا تقریبا معادل GDP ایران در سال گذشته بوده و درآمد 10 شرکت بازرسی برتر دنیا به اندازه کل رقم صادرات ایران است.

وی ادامه داد: اگر به GDP جهانی در سال گذشته نگاه کنیم معادل 96 هزار میلیارد دلار بوده که سهم صنعت TIC در آن 25 میلیارد دلار یعنی حدود 2/0 درصد GDP بوده است. در حالیکه در همان سال GDP ایران 359 میلیارد دلار و سهم بازار TIC آن چیزی معادل 100 میلیون دلار یعنی حدود 02/0 درصد GDP برآورد شده است که یک دهم مقیاس جهانی است.

این موضوع نشان می‌دهد اهمیت توجه به مقوله کیفیت و استاندارد و صنعت تست و بازرسی در ایران تا چه میزان کمتر از کشورهای دیگر است و همین باعث می‌شود ما نتوانیم محصولات با کیفیت و استانداردهای جهانی به سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه صادر کنیم.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور