شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

سعید تاجیک عضو هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار شد

براساس رای اعضای انجمن:

سعید تاجیک عضو هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار شد

 

سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون استان تهران راه یافت.

به‌گزارش روابط عمومی ISQI، انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون استان تهران، صبح امروز در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به‌عنوان یکی از کاندیداها در این انتخابات حضور یافت و طبق شمارش آرا، به‌عنوان نفر دوم به هیات مدیره انجمن مذکور پیوست.

گفتنی است براساس آرای به‌دست آمده از این انتخابات، “ویدا سینا”، “سعید تاجیک”، “علی بزرگی”، “امیر گیل عسگری” و “مهدی نورس فرد” به‌عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و “سجاد محمدی” به‌عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور