شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

عضویت کامل NACI در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه ها/ILAC عضویت کامل NACI در این نهاد را تبریک گفت.

اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (ILAC) ضمن استقبال ازحضور مرکز ملی اعتبار بخشی ایران، عضویت کامل این مرکز به مجموعه خود را خوش آمد گفت.

مرکز ملی اعتباربخشی ایران با نام اختصاری NACI   در تاریخ 21 ژوئن 2004 به عنوان عضوی وابسته به نهاد ILAC راه یافته بود.

این مرکز دارای حق امضای APAC MRA، برای اعتبارسنجی آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمایش با استفاده ازISONEC 17025، آزمایشگاه‌های آزمایش پزشکی با استفاده از ISO 15189، سازمان‌های بازرسی با استفاده ازISONEC 17020 و ارائه دهندگان تست‌های مهارتی با استفاده از ISONEC 1704 بوده که به تازگی با ورود به لیست امضا کنندگان توافقنامه ILAC (lLAC MRA)، توانست حق عضویت کامل در این نهاد را کسب کند.

گفتنی است ILAC یا اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها، سازمانی بین‌المللی است که زیربنای فنی قابل‌توجهی را برای ارزیابی انطباق کالیبراسیون، آزمایش، نتایج آزمایش‌های پزشکی و بازرسی، ارائه برنامه‌های تست مهارت و تولید مواد مرجع نهادهای معتبر را برای نهادهای اعتباربخشی فراهم کرده و به نوبه خود اطمینان در پذیرش را ایجاد می‌کند.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این موفقیت ارزشمند را به سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت تبریک گفته و امیدوار است این دستاورد موجب رونق بیش از پیش صنعت تست و بازرسی ایران شود .

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi
بنر ساید بار isqi