شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بررسی پیشنهادات کمیسیون انرژی و محیط ‌زیست

محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران به همراه سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق، با علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار کردند.

این نشست که بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و برخی از اعضای کمیسیون انرژی‌ و محیط زیست نیز در آن حضور داشتند، به منظور ارائه و بررسی پیشنهادات کمیسیون انرژی و محیط زیست، از قبیل موارد ذیل برگزار شد و طی آن ضمن بررسی موضوعات مطرح شده، به مساله صندوق حمایت از فعالین بخش خصوصی در طرح‌های زیست محیطی سازمان مذکور پرداخته شد.

  • مشارکت اتاق در تهیه اصلاحیه قانون هوای پاک
  • کمک بخش خصوصی به اجرای بهتر این قانون
  • پیشنهاد کمیسیون در اجرای طرح مطالعاتی در مورد منشا آلودگی هوای تهران با مشارکت نهادهای بین المللی
  • اعلام آمادگی اتاق در همکاری با سازمان در خصوص نمایشگاه کاپ امارات
  • اعلام موانع و مشکلات قانونی در خصوص صنعت بازیافت

علاوه‌بر آن، مقرر شد زین پس نمایندگان سازمان محیط زیست نیز در جلسات کمیسیون حضور یابند و یکی از جلسات هیات نمایندگان با حضور تشکل‌ها نیز، به میزبانی از رییس سازمان محیط زیست و ارائه دغدغه‌های بخش خصوصی به‌صورت رو در رو با ایشان اختصاص یابد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi