شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست شد

سعید تاجیک که به‌عنوان یکی از کاندیدای هیات رییسه کمیسیون‌ انرژی و محیط زیست، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران حضور یافت، موفق به کسب اکثریت آرا در این اتاق شد.

به گزارش روابط ‌عمومی ISQI – دومین روز از نشست هیات رییسه کمیسیون‌های منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با حضور اعضای کمیسیون‌ها، رییس و دبیرکل اتاق تهران، دیروز و امروز (21 و 22 مرداد)، در محل اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.

در این نشست، بعد از انجام رای گیری‌ها، هیات رییسه چهار کمیسیون “حکمرانی سازمانی”، “تحول، نوآوری و بهره‌وری”، “حمل و نقل” و “انرژی و محیط زیست”، برای یک دوره دو ساله تعیین شدند که در این بین سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و از اعضای اتاق بازرگانی تهران، به‌عنوان رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست، برگزیده شد.

همچنین مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعتی برق ایران و فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نیز به عنوان نواب رییس اول و دوم این کمیسیون معرفی شدند.

گفتنی است نخستین نشست این انتخابات، روز گذشته برای تعیین هیات رییسه پنج کمیسیون “صنعت و معدن”، تسهیل و توسعه تجارت”، “کشاورزی و صنایع تبدیلی”، “بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید” و “اقتصاد سلامت”، برگزار شد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi