شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ISQI برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ISQI برگزار شد.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مربوط به سال مالی منتهی به 1401، امروز در ساختمان مرکزی برگزار شد.
این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره، سهامداران شرکت و همچنین حسابرسان و بازرسان قانونی برگزار شد و طی آن گزارش عملکرد سال گذشته و اقدامات کمی و کیفی انجام شده طی سال 1401، توسط سعید تاجیک مدیر عامل شرکت ارائه شد که بر این اساس انجام کامل تکالیف مجمع و عملکرد شرکت در سال گذشته، مورد تایید ارکان مجمع قرار گرفت.
Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi