تایید نوع و تطابق تولید

تایید نوع (TA) و تطابق تولید ( COP) و بازرسی فیزیکی خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی، بازرسی فیزیکی جرثقیل‌های موبایل، تائید نوع تایر و باطری خودرو و موتورسیکلت

 صدور گواهینامه استاندارد تأیید نوع خودرو و تطابق تولید خودرو  و ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی:

صدور گواهینامه استاندارد تایید نوع (Type Approval)

تایید نوع رویه‌ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط به استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۴ (EC/2007/46) یا استانداردهای جداگانه مربوطه را برآورده می‌سازد.

هـدف از تائید نوع خودرو، حصول اطمینان از رعایت ویژگی‌های ایمنی، زیست‌محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن می‌باشد.

 

صدور گواهینامه استاندارد تطابق تولید (COP)

تطابق تولید، قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگی‌های ایمنی و عملکردی و الزامات کیفی و علامت‌گذاری در تایید نوع می‌باشد. تائید نوع و تطابق تولید با انجام آزمون‌ها، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمون‌ها و همچنین بازرسی‌های ادواری از فرآیندهای خط تولید صورت می‌گیرد.

در حال حاضر کلیه خودروها، ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی وارداتی و ساخت داخل به ترتیب جهت اخذ مجوز ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط بازرس شخص ثالث ذیصلاح و احراز آن و برآورده ساختن الزامات مربوطه می‌باشند.

این خدمت در خصوص انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت بوده و شامل تمامی ماشین‌آلات و خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت اعم از :

– وارداتی، که به صورت CBU وارد می‌شوند.
– تولید داخل، که طراحی آن‌ها منشا داخلی یا خارجی دارد.
– تولید داخل، که از قبل هم تولید می‌شده و در طراحی آن‌ها تغییراتی ایجاد شده که تاثیر مستقیم روی عملکرد و ایمنی آن‌ها دارد.

مراجع الزامی جهت اخذ تایید نوع خودرو استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در رابطه با خودروهای سبک و سنگین و تریل‌ها و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۵۹ در رابطه با ماشین‌آلات کشاورزی و جنگل‌داری و دستورالعمل‌های صدور گواهینامه استاندارد تایید نوع و تطابق تولید خودروهای وارداتی و تولید داخل سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بازرسی ایران در کلیه حوزه‌های انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی دارای تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران بوده و ازجمله فعال‌ترین شرکت‌های بازرسی می‌باشد.

تایید نوع و تطابق تولید تایید نوع و تطابق تولید

بازرسی فیزیکی جرثقیل‌های موبایل

جرثقیل‌های موبایل نو و مستعمل وارداتی و تولیدی جهت اخذ مجوز ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری ملزم به ارائه گزارش بازرسی فیزیکی براساس استانداردهای ۷ گانه اجباری جرثقیل‌های موبایل می‌باشند. این شرکت به عنوان اولین شرکت بازرسی در این حوزه فعالیت دارد.

تائید نوع تایر، تیوپ و باطری خودرو و موتورسیکلت

با توجه به این که تایر و باطری خودرو و موتورسیکلت جزو کالاهای استاندارد اجباری می‌باشند، لذا تمامی تایرها و باطری‌های وارداتی می‌بایست جهت اخذ مجوز ثبت سفارش و ترخیص از گمرک، مجوزهای لازم (فرآیند ارزیابی انطباق) در این خصوص را براساس استانداردهای ملی و اجباری و همچنین انجام آزمون‌های مورد نیاز، دریافت نمایند.

 

کارشناس مربوطه: شهریار خلیلی پور

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۶

کارشناس مربوطه: علی کاظمی خواه

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۶۲

مسئول مربوطه: محمد رضا رحمانیان

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۴