شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد 99

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش وانت

 

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

 

 

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

 

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سنگین

 

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سنگین

 

Previous slide
Next slide