شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

خدمات پس از فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت

از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۵۰ مورد صدور مجوز خدمات پس از فروش.واردات محصولات جدید یا تمدید گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های.واردکننده خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی ISQI – باتوجه به وجود ضوابط قانونی.و الزام شرکت‌های.وارد‌کننده به منظور واردات محصولات،.شرکت‌ها ملزم به اخذ مجوز خدمات پس‌از‌فروش هستند.

بر همین اساس واحد مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بنا به درخواست شرکت‌های واردکننده یا شرکت‌هایی که خواستار تمدید گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های طرف خارجی خود هستند، ارزیابی‌های لازم نظیر بررسی مدارک و مستندات شرکت طرف خارجی، ارزیابی سیستم و مرکز ارائه خدمات پس ازفروش و… را انجام داده و در صورت کسب حد نصاب امتیاز توسط شرکت ها، مجوز خدمات پس از فروش جهت واردات یا تمدید گواهی فعالیت صادر می‌شود.

لازم به ذکر است ارزیابی و نظارت بر سیستم خدمات پس ازفروش شرکت‌های.واردکننده خودرو، عرضه‌کننده ماشین‌آلات و موتورسیکلت و همچنین.تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها بخشی از خدمات واحد مهندسی بازرسی.خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.

براساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس ازفروش صنعت.ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی‌، ساختمانی و کشاورزی کلیه شرکت‌های.عرضه‌کننده به همراه تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها توسط این واحد مورد ارزیابی ادواری قرار می‌گیرند.

همچنین براساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس ازفروش.صنعت موتورسیکلت، کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده به همراه تعمیرگاه های.مجاز آنها توسط ISQI مورد ارزیابی ادواری قرار می‌گیرند.

از اهداف این واحد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • ارزیابی وضعیت خدمات پس ازفروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده ماشین‌آلات (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آن‌ها
  • ارائه مجوز خدمات پس ازفروش جهت شرکت‌های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات ماشین‌آلات
  • ارزیابی وضعیت خدمات پس ازفروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده موتورسیکلت.(اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آن‌ها جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی خدمات پس از فروش موتورسیکلت بر روی لینک کلیک کنید.
  • ارائه مجوز خدمات پس ازفروش جهت شرکت های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات موتورسیکلت

با توجه به الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکت‌های.متقاضی واردات ماشین‌آلات و موتورسیکلت.می‌بایست جهت بررسی کفایت خدمات پس ازفروش مورد ارزیابی قرار گیرند که شرکت ISQI به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای این فرآیند را بر عهده دارد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه زیست بوم