شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ISQI برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مربوط به سال مالی منتهی به 1402، ظهر امروز در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره، سهامداران شرکت به همراه بازرس قانونی برگزار شد و طی آن سعید تاجیک مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و اقدامات کمی و کیفی انجام شده طی سال 1402، پرداخت که مورد تایید ارکان مجمع قرار گرفت.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi