شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای آلایندگی خودروها

بخش نظارت بر آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال 1378 ماموریت بازرسی و نظارت بر آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری بنزینی، سنگین دیزلی و موتورسیکلت را از سوی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست به شرح ذیل بر عهده دارد:

 • بازرسی و نظارت بر رعایت استاندارد آلایندگی در مراحل TA و COP برای خودروهای سواری تولیدی و وارداتی مطابق استانداردهای مصوب (ECE R83) و صدور تأییدیه آلایندگی
 • بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای آلایندگی در مراحل TA و COP موتورسیکلت‌ها مطابق استانداردهای EU134/2014 و EU168/2013
 • بازرسی و نظارت بر سطح صدای خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌ مطابق استانداردهای INSO 4243 و INSO 15854  و ISIRI 10282
 • بازرسی و نظارت برخودروهای دیزلی بر اساس مدارک و مستندات فنی معتبر و نظارت بر آزمون‌های احتمالی مطابق استاندارد ECE R49 و ECE R85
 • تهیه گزارشات تفصیلی و تحلیلی،سرانه مصرف سوخت و آلاینده‌های خودروها و ارائه به سازمان‌های ذیربط

نظارت بر اجرای استانداردهای آلایندگی خودرو طی مراحل ذیل صورت می‌گیرد:

اجرای مرحله  TA:

 • درخواست مدارک و اطلاعات فنی خودرو
 • بازدید از خودرو و مطابقت با مدارک فنی
 • پیمایش ۳۰۰۰ کیلومتر جهت آماده‌سازی برای آزمون‌های تایید نوع
 • انجام آزمون‌های مربوطه و مقایسه با حدود مجاز استاندارد
 • تهیه گزارش در صورت احراز شرایط استاندارد و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت صدور مجوز شماره گذاری

اجرای مرحله COP:

 • بازرسی از خطوط تولید و قطعات مرتبط با آلایندگی و نمونه برداری به صورت تصادفی از خودروهای تولیدی
 • ارسال نمونه‌های اخذ شده به مرکز آزمون
 • انجام آزمون‌های لازم
 • بررسی، تحلیل نتایج و محاسبات آماری
 • ارائه گزارش نتایج به سازمان حفاظت محیط زیست

 

همچنین با توجه به واردات خودروهای سنگین کارکرده، این بخش مجوزهای لازم در خصوص بازرسی از این دسته خودروها را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت شماره گذاری دارا می‌باشد.

 

مسئول مربوطه: 

آقای درم‌بخش

تلفن تماس:

021-43904244

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi