ارزیابی خدمات پس از فروش تریلر

با توجه به اهمیت امر خدمات پس از فروش در صنایع مختلف خصوصاً صنعت نیمه یدک (تریلر) ، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر صنعت در کشور با ایجاد راهکارهائی سعی در ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت های عرضه کننده تریلر و افزایش توان آنها در ارائه خدمات دارد.

بر همین اساس موضوع خدمات پس از فروش در صنعت تریلر بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گرفت و در همین راستا وزارت صمت با همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شرکت های عرضه کننده تریلر و سایر صاحب نظران این صنعت در سال ۱۳۹۳ اقدام به تدوین الزامات خدمات پس از فروش نمود و شرکت ISQI از سال ۱۳۹۴ ماموریت یافت تا نسبت به بررسی شرایط خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده تریلر در مقایسه با الزامات مذکور اقدام نمایند.

شاخص های اصلی این ارزیابی شامل کیفیت خدمات، سرعت خدمات، هزینه خدمات و نتایج عملکرد است. مدل ارزیابی بر اساس الزامات قانونی زیر اجرا می شود:

  • قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی
  • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب هیات وزیران
  • دستورالعمل ارزیابی، شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت تریلر

ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه کننده تریلر (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آن‌ها بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت تریلر، توسط ISQI مورد ارزیابی ادواری قرار می‌گیرند و گزارشات مربوط به آن در اختیار مراجع ذیصلاح و شرکت ها قرار میگیرد.

ارزیابی خدمات پس از فروش تریلر

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در حوزه تریلر:

مسئول مربوطه: محمد حسین شهریار

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۲

مسئول مربوطه: عباس هاشمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۱