شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارزیابی خدمات پس از فروش تریلر

با توجه به اهمیت امر خدمات پس از فروش در صنایع مختلف خصوصا صنعت نیمه یدک (تریلر)، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر صنعت در کشور با ایجاد راهکارهایی سعی در ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت‌های عرضه کننده تریلر و افزایش توان آن‌ها در ارائه خدمات دارد. بر همین اساس موضوع خدمات پس از فروش تریلر بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گرفت و در همین راستا وزارت صمت با همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شرکت‌های عرضه کننده تریلر و سایر صاحب نظران این صنعت در سال 1393 اقدام به تدوین الزامات خدمات پس از فروش نمود و شرکت ISQI ماموریت یافت تا نسبت به بررسی شرایط خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده تریلر در مقایسه با الزامات مذکور اقدام نمایند.

از ابتدای سال 1394 با هدف نظارت بر سیستم و ارزیابی خدمات پس از فروش تریلر و شرکت‌های عرضه کننده و برابر دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت تریلر ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های عرضه کننده به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی شرکت‌ها شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده تریلر (اعم از تولیدکننده و واردکننده)
  • ارزیابی نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده تریلر
  • نظرسنجی از کلیه مشتریان خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده تریلر

مدل ارزیابی براساس الزامات قانونی زیر اجرا می‌شود:

  • قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی
  • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب هیات وزیران
  • دستورالعمل ارزیابی، شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت تریلر

ارزیا

مسئول مربوطه:

محمدحسین شهریار

تلفن تماس :

021-43904122

مسئول مربوطه:

عباس هاشمی

تلفن تماس :

021-43904121

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه زیست بوم