شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

کسب تایید صلاحیت هم ترازی با آسیا و اقیانوسیه توسط سازمان ملی استاندارد ایران

طبق اعلام اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارزیابی همترازی با کسب ۹۷ درصد رای مثبت موفق به تمدید و افزایش عضویت کامل خود در این اتحادیه شد.

عضویت در اتحادیه تایید صلاحیت بین المللی به مشتریان و متقاضیان سازمان‌های اعتبار بخشی اطمینان می‌دهد که نظام تایید صلاحیت کننده شایستگی بین المللی انجام فعالیت‌های مربوطه را دارد در همین راستا گواهی نامه‌های صادره توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سرتاسر دنیا معتبر و مورد اطمینان است.

از جمله آثار این رویداد ملی و بین المللی برای کشورمان توسعه و ارتقاء توافقات تجاری بین المللی دوجانبه و چندجانبه و به رسمیت شناختن نهاد‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های معتبر تایید صلاحیت شده توسط دولت‌ها و بخش خصوصی همه کشور‌های عضو است.

از این رو سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، این موفقیت را به تلاشگران سازمان ملی استاندارد ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد که این دستاورد سبب رونق صنعت تست و بازرسی  و کاهش خروج ارز از کشور شود.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi