شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

معاونت فنی ISQI منصوب شد

سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حکمی محسن سلیمی را به‌ سمت معاونت فنی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی ISQI – این انتصاب باتوجه به اهداف استراتژیک شرکت در راستای مواردی چون “همدلی و هم‌افزایی با کلیه مدیران و کارکنان حوزه‌های فنی و ستادی”، “حفظ ارتباط موثر با کلیه ذینفعان برون‌سازمانی به منظور شناسایی دقیق نیازهای ایشان و پاسخگویی به آن”، “امکان‌سنجی حضور در بازارهای بالقوه و اجرای برنامه‌های توسعه کسب‌وکار در صنعت TIC” و “نظارت برحسن اجرای کمی و کیفی کلیه فعالیت‌های اجرایی” صورت گرفت.

گفتنی است محسن سلیمی که اکنون ۱۴سال سابقه فعالیت در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را دارا است، از سال ۸۶ به عنوان کارشناس در واحد مهندسی بازرسی خدمات فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۹۲ به سمت ریاست این واحد انتخاب شد که پس از نشان دادن عملکرد مطلوب، در سال ۹۴ عنوان مدیریت مهندسی بازرسی خدمات را دریافت کرد و توانست در ۷ سال گذشته نتایج و دستاوردهای ارزشمندی را همراه با تیم خود کسب نماید.

از این رو ضمن عرض تبریک از طرف خانواده بزرگ ISQI، سربلندی و توفیق روزافزون ایشان در دستیابی به اهداف متعالی شرکت را از خداوند خواستاریم‌.

 

Previous slide
Next slide