شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

دامنه های صدور گواهینامه CE-marking توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی ISQI، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طبق دایرکتیوهای EU نظیر تجهیزات پزشکی، دیگ‌های آب داغ، محصولات ساختمانی، ماشین آلات و …، توانایی انجام اقدامات صدور گواهینامه های بین المللی با همکاری شرکای تجاری خود را دارد.
دایرکتیوهای EU لیست دستورالعمل‌های تدوین شده اتحادیه اروپا در راستای حفظ قوانین و استانداردهای هر کالا است که شناخت، مطالعه و بررسی این لیست لازمه نخستین مرحله الصاق نشان CE محسوب می‌شود.
باتوجه به این تعاریف و قوانین، سازنده یک محصول مسئول تطابق محصول با دایرکتیوهای مرتبط بوده و بدین منظور در اولین مرحله سازنده و یا نماینده قانونی و مشاور وی باید لیست دایرکتیوهای نگرش جدید را بررسی کند.
لازم به ذکر است با توجه به پیچیدگی، عملکرد و اجزای تشکیل‌دهنده ممکن است یک محصول توسط چند دایرکتیو پوشش داده شود.

 

Previous slide
Next slide