شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

حمایت دبیر ستاد توسعه اقتصاد ریاست جمهوری از پروژه‌های توسعه آزمایشگاهی ISQI

حسین شکری، دبیر توسعه اقتصاد دانش بنیان حمل و نقل پیشرفته و فضایی معاونت علمی و فناوری اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، چهارشنبه گذشته از ISQI بازدید کرد و طی حضور در جلسه ای، از آخرین وضعیت پروژه های توسعه آزمایشگاهی آن مطلع شد.

در این جلسه سعید تاجیک مدیرعامل ISQI، به همراه معاونین، مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست، مدیر ارتباطات و همچنین مدیرعامل شرکت AQS حضور داشتند.

طی این نشست، سعید تاجیک به ارائه فعالیت های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و توضیح توانمندی ها و زیرساخت های موجود پرداخت و آخرین وضعیت پروژه های توسعه آزمایشگاهی در سال جاری را طی زمینه هایی چون “ایجاد مرکز تست تصادف خودرو”، “ارتقا آزمایشگاه آلایندگی خودرو سواری به سطح یورو 6″، “آزمایشگاه خودروهای برقی EMC” و “ایجاد مرکز تماس با استانداردهای بین المللی”، تشریح کرد.

در ادامه مقرر شد معاونت علمی فناوری اقتصادی دانش بنیان، تمهیداتی را برای تسهیل موانع اجرای پروژه ها و وعده های محقق نشده آن سازمان انجام دهد.

همچنین قرار است در آینده ISQI به عنوان نماینده این معاونت در جلسات مشترک با هیات روسی، برای استانداردسازی و تست و بازرسی حضور یابد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi