شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

حضور ISQI دراولین کارگروه علمی آینده پژوهی و سناریو پردازی در صنعت خودرو

اولین پنل کارگروه آینده پژوهی و سناریو پردازی صنعت خودرو در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با مشارکت واحد تحقیقات مشتری و بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ISQI، این کارگروه که پویا پرهامی به عنوان نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در آن حضور دارد، با بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی کشور و با حضور خبرگان صنعت خودرو اعم از تولیدکنندگان، قطعه‌سازان و بازرسان این صنعت و همچنین نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه تشکیل شد که هر چهارشنبه در مرکز تحقیقات سیاست عملی کشور به منظور بحث و تبادل‌نظر در راستای تبیین پیشران‌ها و کلان روندهای صنعت خودرو برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است نتایج این پنل، به صورت سناریوهای صنعت خودرو با افق ۱۴۱۰ در اولین کنفرانس پیشرفت‌های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو ارائه خواهد شد.

آینده ‌پژوهی در مقام یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد که همانند دیگر حوزه‌های دانشی دارای مفاهیم پایه‌ای خاص خود است. آشنایی با آینده پژوهی و طراحی و انجام فعالیت‌های اثر بخش در این حوزه نیازمند فراگیری و تسلط بر مفاهیم پایه‌ای آینده پژوهی است و براساس تئوری‌های آن، در برشی مشخص از آینده احتمال وقوع یا عدم وقوع و یا اشتراکی از این دو وجود دارد که با تجمیع این احتمال‌ها سناریوهای اتفاقی قابل پیشگویی به وجود می‌آید که به اصطلاح مسیرهای ریلی از آینده خواهد بود.

قیف آینده

برای ترسیم نوع تفکر درباره آینده، در علم آینده پژوهی نمودار معروفی وجود دارد. در این نمودار لحظه حال به صورت نقطه‌ای در نظر گرفته می‌شود (زیرا اشراف دانشی نسبتا خوبی نسبت به لحظه اکنون وجود دارد) و هر چه به سمت آینده در محور زمان حرکت می‌کنیم از این اشراف کاسته شده و احتمال وجود یا عدم وجود یا حتی اشتراکی از وجود و عدم وجود (منطق فازی) اتفاقات پیش بینی می‌شود.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi