شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

تندیس مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی در دستان ISQI

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با حضور در چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، موفق به دریافت تندیس طلایی گزارش GRI شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، پس از ابلاغ اهداف پایداری ۱۴۰۴ در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تدوین گزارش پایداری در دستور کار این شرکت قرار گرفت و به دنبال آن، حضور در فرآیند ارزیابی CSR به عنوان اولین گام، فرصتی شد برای محک زدن میزان انطباق اقدامات انجام شده با مدل بین‌المللی GRI که دستاورد آن کسب تندیس طلایی چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، براساس انتخاب هیات داوران در میان ۷۰ شرکت منتخب و پیشرو در سال جاری بود.

گفتنی است GRI (Global Reporting Initiative) یک سازمان پیشرو در حوزه پایداری است که با دارا بودن ماموریت مبدل‌سازی گزارش‌دهی پایداری به یک رویه استاندارد برای همه شرکت‌ها و سازمان‌ها، در جهت منافع عمومی فعالیت دارد تا شفافیت سازمانی بیشتری را ایجاد کند.

چارچوب گزارش‌دهی این سازمان شامل راهنمای گزارش دهی پایداری (راهنما) است که شاخص ها و روش هایی برای اندازه گیری و گزارش دهی اثرات سازمان و عملکرد آن در حوزه های مرتبط ارائه می دهد که سازمان ها با کمک آنها می توانند اثرات و عملکرد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی خود را گزارش کنند.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه زیست بوم