شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بررسی عملکرد شرکت ISQI در مجمع عمومی در سال 1400

جلسه مجمع عمومی ISQI برگزار شد

بررسی عملکرد شرکت مادر در سال ۱۴۰۰

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۴۰۰، ۲۳خردادماه در ساختمان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که اعضای هیات مدیره، سهامداران شرکت و همچنین حسابرسان و بازرسان قانونی حضور داشتند، گزارش عملکرد سال گذشته و اقدامات کمی و کیفی انجام شده توسط شرکت، توسط سعید تاجیک ارائه شد و انجام کامل تکالیف مجمع و کارکرد شرکت در سال گذشته، مورد تایید اعضا قرار گرفت.
علاوه بر آن اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت، از رشد و بهبود وضعیت کمی و کیفی شرکت در سال ۱۴۰۰ تقدیر کرده و در ادامه، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شرکت توسط حسابرسان و بازرسان قانونی بطور کامل تایید شد.
Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi