شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بازدید از مجتمع آزمایشگاهی ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو

با حضور اعضای هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران صورت گرفت؛

بازدید از مجتمع آزمایشگاهی ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو

اعضای هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، روز گذشته با حضور در مجتمع آزمایشگاهی ایمنی و سنجش آلایندگی خودرو، از این مرکز بازدید کردند.

این بازدید به منظور آشنایی با توانمندی‌های شرکت در حوزه تست و آزمون، با حضور و همراهی مدیرعامل ISQI صورت گرفت که طی آن ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های جدید و آشنایی با طرح‌های توسعه‌ای مرکز مذکور، در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه آزمایشگاهی صنایع مختلف از جمله نفت، پتروشیمی، خودرو و … بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi