بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور حین ساخت و ادواری

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان اولین شرکت واجد صلاحیت در زمینه بازرسی آسانسور در داخل کشور از سال ۱۳۷۷ تا کنون ، توانسته با تکیه بر توان کارشناسان مجرب و متخصص خود خدمات کیفی و ارزشمندی در زمینه بازرسی آسانسور در سطح کشور ارائه نماید.

شرکت ISQI در تدوین استانداردهای آسانسورهای برقی و هیدرولیکی با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته و به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بازرسی در زمینه بازرسی آسانسور فعالیت دارد.

از دیگر سوابق اجرایی این شرکت، بازرسی بیش از ۴۷۰۰۰ دستگاه آسانسور در سطح کشور و انجام بازرسی ادواری بیش از ۱۰۰۰ دستگاه آسانسور نصب شده در اماکن دولتی می باشد.

نحوه درخواست آزمون قطعات ایمنی آسانسور

آزمایشگاه آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندرد ایران با ادارات استاندارد سطح کشور، تولیدکنندگان قطعات آسانسور و واردکنندگان آن همکاری می نماید. متقاضیان برای انجام آزمون های قطعات آسانسور می توانند مستقیما از طریق تماس با آزمایشگاه آسانسور ISQI و یا از طریق ادارات استاندارد تقاضای خود را ثبت نمایند.

 

مسئول مربوطه:

سحر شادمند

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۷۹