شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

اندازه‌گیری ذرات معلق خودروهای دیزلی سنگین برای اولین بار در کشور انجام شد

عملیات آزمون اندازه‌گیری ذرات معلق خودروهای دیزلی سنگین ، برای اولین بار در کشور توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی ISQI، بنابر ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست، این آزمون جهت تمامی خودروهای دیزلی سنگین تولید داخل، در مرحله TA (تایید نوع) توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می‌پذیرد.

عملیات مذکور پیرو افتتاح آزمایشگاه اندازه‌گیری ذرات معلق در مرکز آزمون آلایندگی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اجرایی شد و مراحل آزمایشی خود را با موفقیت سپری کرده است.

آزمون اندازه‌گیری ذرات معلق خودروهای دیزلی سنگین با هدف پایش میزان ذرات معلق خودروهای دیزلی سنگین براساس استاندارد آلایندگی راه‌اندازی شده بر این اساس با توافق سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تست آلایندگی خودروهای دیزلی سنگین که به تازگی الزامی شده، در داخل انجام خواهد شد.
مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط‌ زیست، چنانچه خودروی مورد تست دارای ذرات معلق بیش از حد مجاز باشد، مردود اعلام شده و از شماره‌گذاری آن ممانعت به‌عمل خواهد آمد.
همچنین هدف دیگر از راه‌اندازی این تست پایش عملکرد فیلتر جاذب ذرات معلق و صحه‌گذاری تاثیرگذاری آن در خودروهای دیزلی است. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که می تواند از ورود فیلترهای نامناسب و بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کند.

 

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi