شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بازنگری در شاخص‌های کیفی با آزادسازی واردات خودرو

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، ضمن اعلام اهداف پایداری شرکت تا سال ۲۰۲۵، گفت: در صورت آزادسازی واردات خودرو و رقابت خودروسازان داخلی با برندهای قوی‌تر لزوم بازنگری در شاخص‌های کیفی بیشتر از قبل می‌شود.

به گفته “اشکان گلپایگانی” در یک سال گذشته در بخش شاخص های ارزشیابی کیفی در شرکتهای خودروساز اگر چه افت امتیاز صورت نگرفته است اما در بخش خدمات پس از فروش به ویژه در تامین قطعات یدکی در شاخص‌های مربوط به شرکت‌های عرضه‌کننده، نمایندگی‌های مجاز، رضایت مشتریان و رضایت مدیران نمایندگی کاهش امتیاز داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت ISQI، در گفت وگوی تفضیلی با خبرنگار پرشین خودرو که همزمان با سی و دومین سال فعالیت شرکت ISQI صورت گرفت ضمن بیان برخی ابهامات و همچنین اقدامات مربوط به سنجش کیفی خودروها و رضایت مشتریان از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروسازان، به بخشی از تلاش‌ها و اهداف ISQI در ارتقاء بازرسی کیفی و استانداردها و ارائه گزارش اهداف پایداری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در افق ۱۴۰۴ پرداخته است که بخش اول این گفت و گو از نظرتان می‌گذرد:

– با توجه به ورود به سی و دومین سال فعالیت شرکت بازرسی کیفیت چه برنامه ها و اهدافی را برای توسعه و بلوغ سازمانی در این مجموعه در نظر دارید و در این راستا تا چه میزان معتقد به الگوگیری از شرکت های تراز اول بین المللی در حوزه کیفیت و استانداردسازی هستید؟

یکی از کلیدی‌ترین ذینفعان شرکت همکاران ما هستند که ضمن استمرار برنامه‌های جاری کوتاه مدت, در اهداف ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شفافی را برای توسعه بلوغ سازمانی انجام داده‌ایم. ما بر اساس الگوی استاندارد ایزو ۹۰۰۴ سطح بلوغ سازمانی شرکت را در سال ۹۸ اندازه‌گیری کرده و بر اساس آن برای سال ۱۴۰۴ دستیابی به بلوغ سازمانی بالاتر را به طور کمی برای خود هدف‌گذاری کرده‌ایم. شایان ذکر است که بلوغ سازمانی در پنج سطح در شرکتها تعریف می‌شود. همچنین یکی از پروژه‌های مهمی که در حوزه نیروهای انسانی در دستور کار خود قرارداده‌ایم افزایش سطح دلبستگی کارکنان است که با هدف افزایش کیفیت زندگی کاری و در نهایت افزایش رضایت مشتریان انجام می‌شود. مدل اندازه‌گیری دلبستگی کارکنان با الگو‌گیری از دو مدل بین‌المللی و اختصاصی نمودن آن برای شرکت ما از سال ۹۹ آغاز شده است.

همچنین با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت شرکت در حوزه TIC (Test, Inspection,Certification)می‌باشد و این حوزه کاری در ادبیات بین‌الملل یک واژه شناخته شده است، مطالعات متعددی روی آینده این صنعت انجام شده و شرکتهای بزرگی نظیر SGS ،‌TUV ،‌DEKRA ،‌BV ،‌APPLUS و … تجارب ارزشمندی در این زمینه دارند که ما به طور مستمر درحال رصد فعالیتهای این شرکتها و الگوگیری از اقدامات آنها می‌باشیم.

– اهداف پایداری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (isqi) تا سال ۲۰۲۵ چیست؟ چه عوامل و اهدافی می تواند موجب پایداری فعالیت این شرکت و ارتقاء و پیشبرد اصول بازرسی کیفی و استاندارد در کشور شود ؟

ما به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه تست و بازرسی و صدور گواهینامه در کشور، تلاش می‌کنیم در راستای ماموریت سازمانی خود کیفیت، ایمنی و آرامش را در جامعه ارتقا دهیم.اهداف پایداری ما در افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) ایجاد ارزش افزوده برای تمامی ذینفعان خود اعم از کارکنان ،مشتریان، سهامدار و به ویژه جامعه میباشد که با استراتژیهای هوشمند و برنامه های شفاف پشتیبانی می شود.

ما در ۳۲ سال فعالیت خود تا کنون اقدامات متعددی را در سه سرفصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی انجام داده و برنامه های مشخصی را جهت هریک از این بخش ها تا سال ۲۰۲۵ در دستور کار داریم. در صورتیکه هریک از فعالیتهای ما منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان ما در بخشهای مذکور شود میتوانیم ادعا کنیم درحال انجام فعالیتهای پایدار و ارتقا و پیشبرد اصول بازرسی کیفی و استاندارد در کشور هستیم در غیر این صورت جز دستاوردهای کوتاه مدت برای شرکت حاصلی نخواهد داشت.

امروزه شرکتهای پیشرو نتایح اقدامات خود را سالانه در چارچوب گزارشهای پایداری با نام گزارشهای GRI منتشر می‌کنند تا همه ذینفعان از اقدامات انجام شده مطلع گردند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم اولین گزارش پایداری خود را به زودی منتشر می‌نماید و امیدواریم با اقدامات موثر طبق اهداف پایداری شرکت، این گزارش در سالهای آتی به طور منظم در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

– در حال حاضر عمده‌ترین وظایف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای بررسی کیفیت و خدمات عرضه خودرو چیست؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان شرکت گرید A تایید صلاحیت شده در وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن دانش فنی و سالها تجربه در حوزه خودرو اقدامات ذیل را در جهت بررسی کیفیت و خدمات عرضه خودرو بر اساس استانداردهای مصوب کشور انجام داده و گزارشهای آن را جهت تصمیم گیری در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌دهد.

 

ارزشیابی کیفی خودرو: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﺘﺎره ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮدرو‌ها به صورت مستمر رضایت مشتریان از کیفیت اولیه خودرو (IQS): بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در پیمایش کمتر از ۴۰۰۰ کیلومتر و در سه ماهه نخست مالکیت خودرو از مصرف کننده نهایی به صورت مستمر ارزیابی خدمات فروش شرکتهای عرضه کننده و نمایندگیهای مجاز به صورت سالانه و رضایت مشتریان از فرآیند فروش خودرو به صورت مستمر ارزیابی خدمات پس از فروش نمایندگیهای مجاز خودرو به صورت سالانه و رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو به صورت مستمر بازرسی قطعات خودرو و آدیت فرآیند در شرکتهای قطعه ساز به صورت مستمر و ارائه گزارش به شرکتهای خودروساز بازرسی فیزیکی خودروها و قطعات وارداتی در مبادی ورودی و گمرکات کشور و کشورهای سازنده

– آیا اصولا امکان بازنگری در شاخص‌های ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی وجود دارد ؟ درصورت بازنگری در شاخصهای کیفی، این موضوع تا چه میزان در ارتقاء کیفی تولیدات خودروسازان و فروش آنها تاثیرگذار است؟

ﺑﻠﻪ در ﻃﻮل سالهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ بازنگری دوره ای شاخص ها و رویه های نظارتی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ با توجه به شرایط صنعت ، ارتقای استانداردهای ایمنی در جهان ، نیازهای مصرف کنندگان برای ارتقای کیفیت امری اجتناب ناپذیر و تاثیرگذار در صنعت خودرو است.

– به نظر شما به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت در سنجش کیفی خودروها و رضایتمندی مشتریان از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروسازان، بازنگری در کدامیک از شاخص‌ها ضروری است؟
هر ساله از سوی وزارت صمت اهدافی برای شاخص های کیفی و خدمات مصوب می شود که بر این اساس ارزیابی های لازم توسط شرکت انجام و گزارشات عملکرد خودروسازان و فاصله شاخص های ارزیابی شده تا اهداف به طور مستمر ماهانه در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد. بدیهی است که بازنگری و سخت گیرانه شدن در هریک از اهدافی که خودروسازان موفق به کسب امتیاز مطلوب می شوند یا مطالبه مصرف کننده نهایی است در اولویت می باشد. همچنین در صورت آزاد شدن واردات و رقابت خودروسازان داخلی با برندهای قوی تر لزوم بازنگری در شاخص های کیفی بیشتر از قبل می شود.

– بیشترین افت شاخص طی یک سال گذشته را در کدامیک از شاخص‌های ارزشیابی کیفی در فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان صورت گرفته است ؟

در بخش شاخص های ارزشیابی کیفی بر اساس استانداردهای مصوب کشور شاهد افت امتیاز نبوده ایم ولی در بخش خدمات پس از فروش به ویژه در تامین قطعات یدکی در شاخص های مربوط به شرکتهای عرضه کننده، نمایندگیهای مجاز، رضایت مشتریان و رضایت مدیران نمایندگی کاهش امتیاز داشته ایم.

– نقش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری ۸۵ گانه جدید خودرو چیست؟ به نظر شما تعلیق برخی از استانداردهای ۸۵ گانه چه تاثیر در کیفیت و استاندارد خودروها خواهد داشت ؟

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان به عنوان اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه تدوین و بازرسی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدرو و ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ استاندارد در چارچوب الزامات بازرسی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ وﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی دوره ای COP را بر ﻋﻬﺪه دارد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻨﯽﺧﻮدرو ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺪارک، ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﻤﻮنه ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎوارداﺗﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
همچنین این شرکت جهت حصول اطمینان از رعایت استاندارد در تولید انبوه نسبت به دو بار نمونه برداری COP از خطوط تولید خودروسازان و ارسال به آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد جهت تستهای اجباری ۸۵ گانه اقدام می کند.

ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدرو موجب اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدرو و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ شود اما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽﺟﺎری در صنعت ﺧﻮدرو ،اعمال مرحله ای ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ، اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi