شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارزیابی ISQI براساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در راستای اهداف تعالی خود، با حضور در جایزه ملی کیفیت ایران، مراحل ارزیابی را زیر ذره بین ارزیابان این جایزه پشت سر گذاشت.
پس از ۲ روز ارزیابی بر اساس ۷ معیار اصلی راهبری، تفکرها و رویکردها، راهبردها، اطلاعات و دانش، سرمایه‌ها و تعاملات، مدیریت فرایندها و دستاوردها، نهایتا طی روز جاری، مراسم اختتامیه ارزیابی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران برگزار و خلاصه گزارش بازخورد ارزیابی توسط تیم ارزیابان ارائه گردید.
به گفته مدیرعامل ISQI، حضور در این ارزیابی، علاوه بر این که فرصت شایسته ای برای سنجش توانمندیها و دانش سازمانی محسوب می شود، موجب بازنگری اصولی در تمامی ارکان سازمان شده و بستر ایجاد دیدگاه های نوین و گسترش زمینه های فعالیت را فراهم می سازد.
همچنین مانند دوره های پیش با کمک گزارش بازخورد و راهنمایی های تیم ارزیاب، خواهیم توانست جای پای کیفیت را در سازمان تحکم بخشیم و با ترسیم اهداف جدید به همراه همسوسازی تمامی ارکان این مجموعه بزرگ به سوی اهداف استراتژیک،‌ مسیر دستیابی به اهداف تعالی را هموارتر سازیم.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi