بخش ارزشیابی کیفی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون، به عنوان نماینده سازمان‌های سیاست‌گذار صنعت خودرو، مسئولیت ارزشیابی تمامی خودروهای ساخت داخل را بر عهده داشته و نتایج ارزشیابی کیفی خودروها ضمن مقایسه با اهداف تعیین شده جهت هر خودرو به صورت هفتگی بر اساس جدول سطوح کیفیت خودروها و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گزارشات مربوطه را به مراجع و کلیه شرکت‌های خودروساز ارائه می‌دهد.

هدف اصلی از ارزشیابی کیفی خودرو، ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل و افزایش رضایت مشتریان می‌باشد. سایر اهداف اجرای ارزشیابی‌های کیفی خودروها به شرح زیر می‌باشند :

اهداف بخش ارزشیابی کیفی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 

  • تولید اطلاعات فنی و تهیه گزارشات جهت سیاست‌گذاری کیفی سازمان‌های ذیصلاح
  • مشخص کردن عیوب موجود در هر خودرو، دسته‌بندی معایب و اخذ برنامه‌های اصلاحی از خودروسازان داخلی
  • افزایش سطح آگاهی مردم از طریق اعلام وضعیت کیفی خودروها در روزنامه‌های کثیرالانتشار
  • ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول مربوطه:
 محمد رضا کوچک زاده
تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۱۸۱