شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارزشیابی کیفی خودرو

بخش ارزشیابی کیفی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال 1372 تاکنون، به عنوان نماینده سازمان‌های سیاست‌گذار صنعت خودرو، مسئولیت ارزشیابی تمامی خودروهای ساخت داخل را بر عهده دارد. از سال 1394 روش ارزشیابی خودرو به صورت استاندارد ملی و به منظور افزایش رضایت مشتریان از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی بیشتر و تأثیر حداکثری ایرادات ایمنی در تعیین سطح کیفی خودروها، انطباق منطقی‌تر سطوح کیفی خودروها با نظرات مشتریان و مقایسه کیفی خودروها در کلاس‌های قیمتی مرتبط به خود طراحی و اجرا شده است. در این روش خودروها به دو طریق آدیت کامل و عملکرد مورد بازرسی قرار می‌گیرند و نتایج این ارزشیابی‌ها براساس نمره منفی اکتسابی از تلفیق دو روش آدیت و نیز شاخص‌های کاهنده کیفی مشخص و سطوح کیفی خودروها در حدود مجاز مصوب استاندارد ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و ضمن مقایسه با اهداف تعیین شده جهت هر خودرو در پنج سطح قیمتی مختلف و با اختصاص یک تا پنج ستاره کیفی طبقه‌بندی و نتایج ارزشیابی‌ها به‌صورت ماهیانه به مراجع ذیربط، شرکت‌های خودروساز و رسانه ها ارسال می‌گردد.

 

ارزشیابی کیفی خودرو

 

اهداف بخش ارزشیابی کیفی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

  • تولید اطلاعات فنی و تهیه گزارشات جهت سیاست‌گذاری کیفی سازمان‌های ذیصلاح
  • جلوگیری از تحویل خودروها با عیوب ایمنی به مشتریان
  • مشخص کردن عیوب موجود در هر خودرو، دسته‌بندی آن‌ها و اخذ برنامه‌های اصلاحی از خودروسازان داخلی
  • تعیین سطوح کیفی خودروها و ایجاد امکان مقایسه آن‌ها با یکدیگر
  • افزایش سطح آگاهی مردم از طریق اعلام وضعیت کیفی خودروها در روزنامه‌های کثیرالانتشار
  • ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازان

مسئول مربوطه:

محمدرضا کوچک‌زاده

تلفن تماس:

43904182

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi