شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

پرسشنامه تصویر ذهنی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (اصحاب رسانه)

پرسشنامه تصویر ذهنی ISQI

باسلام و درود؛ احتراما به‌استحضار می‌رساند، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظر دارد به منظور ارتقای هویت بصری ISQI، جایگاه برند را از نگاه اصحاب رسانه ارزیابی نماید.خواهشمند است با صرف 5 دقیقه وقت، ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.

"*" indicates required fields

جنسیت*
1- به طور کلی چقدر با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) و خدمات آن آشنایی دارید؟*
2- شرکت ISQI را از نظر اعتبار در ارائه خدمات تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
3- شرکت ISQI را از نظر قابليت اطمينان در ارائه خدمات تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
4- شرکت ISQI را از نظر شفافیت فعالیت ها تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
5- تا چه میزان شعار شرکت ISQI (کیفیت مسئولیت همه ماست) را مناسب با خدمات این شرکت ارزیابی می‌کنید؟*
6- شرکت ISQI را از نظر صداقت و صحت در اخبار منتشره تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
7- شرکت ISQI را از نظر پاسخگویی به اصحاب رسانه تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
8- اخبار و گزارشات شرکت ISQI را از نظر مفید و به روز بودن تا چه میزان مناسب ارزیابی می‌کنید ؟*
9- خدمات ارائه شده در شرکت ISQI را تا چه میزان مناسب با نیازهای جامعه ارزیابی می کنید؟*
10- دردسترس بودن اطلاعات و گزارش های شرکت ISQI را تا چه میزان مناسب ارزیابی می نمائید؟*
11- شرکت ISQI را تا چه میزان در رسیدگی به شکایات مناسب ارزیابی می کنید؟*
12- به نظر شما شرکت ISQI در بکارگیری کارکنان متخصص و شایسته تا چه میزان موفق عمل کرده است؟*
13- رفتار محترمانه و نحوه پاسخ دهی پرسنل شرکت ISQI را تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
14- شرکت ISQI را از نظر قدرت و رقابت در بازارهای خارجی تا چه میزان موفق ارزیابی می کنید؟*
15- شرکت ISQI را از نظر میزان فعالیت و حضور در بازارهای بین المللی، تا چه میزان موفق ارزیابی می کنید؟*
16- شرکت ISQI را در استفاده از تکنولوژی و دانش روز در ارائه خدمات چه میزان موفق می دانید؟*
17- فعالیت های شرکت ISQI را در جهت حفظ محیط زیست تا چه میزان مناسب می دانید؟*
18- مشارکت شرکت ISQI در کمک های بشردوستانه و امور خیریه (سازمان های مردم نهاد) را تا چه میزان مناسب ارزیابی می کنید؟*
19- فعالیت شرکت ISQI را در ایجاد اشتغال در جامعه و کمک به رونق اقتصادی ملی تا چه میزان مناسب ارزیابی می‌نمائید؟*
20- فعالیت شرکت ISQI را در حمایت از دانشگاه ها و تولید علم در کشور تا چه میزان مناسب ارزیابی می نمائید؟*
21- تاثیر شرکت ISQI را در ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه تا چه میزان مناسب ارزیابی می‌کنید؟*
22- شرکت ISQI در استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و تبلیغات جهت معرفی شرکت و خدمات آن در جامعه تا چه میزان موفق عمل کرده است؟*
23- به نظر شما شرکت ISQI در صحت اطلاع رسانی ها تا چه میزان موفق عمل کرده است؟*
24- به نظر شما شرکت ISQI در به موقع بودن اطلاع رسانی ها تا چه میزان موفق عمل کرده است؟*