شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

kids

برترین های مسابقه روز هوای پاک

برترین های مسابقه روز هوای پاک

برخورداری از هوای پاک علاوه بر اهتمام نهادهای قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی نیاز به فرهنگ‌سازی و نهادینه شدن آن از کودکان که نسل فردا هستند، دارد. بنابراین با توجه به اهمیت توسعه نسل فردا در خانواده ISQI، به مناسبت ۲۹ دی ماه (روز هوای پاک)، مسابقه نقاشی با همین مضمون، ویژه فرزندان پرسنل شرکت بازرسی

ادامه...>
اخبار و رویدادها
مقالات
کاتالوگ