شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گلرنگ، ISQI و کنسرسیوم قطعه‌سازان مجتمع تست کامل خودروهای برقی را می‌سازند

راه‌اندازی مرکز آزمون ایمنی خودروهای برقی کلید خورد. به گزارش روابط عمومی ISQI، توافق‌نامه همکاری راهبردی به‌منظور راه‌اندازی مرکز آزمون ایمنی خودروهای برقی و قطعات آن، صبح پنجشنبه، در حضور مقامات صنعت، معدن و تجارت، به امضا رسید. این توافق‌نامه مابین شرکت‌های بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز، صنایع الکترونیک گلرنگ و آذین خودرو بود که در راستای توسعه پایدار تکنولوژی خودروهای برقی در صنعت خودروی کشور، همزمان با نخستین رویداد زیست‌بوم خودروی برقی، با حضور

more
نمایشگاه زیست بوم