شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گزارش وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 1399

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌‌های عرضه‌‌کننده خودرو در سال 1399 را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ISQI- این ارزیابی، بر اساس چهارمین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد امتیاز شاخص وضعیت خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399 به طور کلی معادل 67.6% بوده است که از این میانگین، 68.9 امتیاز به متوسط صنعت سبک و 63.8 امتیاز به متوسط صنعت سنگین تعلق دارد.

طبق این گزارش طی سال 1399 تعداد 51 شرکت در حوزه خدمات پس از فروش تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند و هیچ یک موفق به کسب رتبه یک نشدند. اما برای نخستین بار یک شرکت توانست در حوزه شاخص امتیاز کل و نتیجه عملکرد، شرایط کسب رتبه 1 را برآورد کند.

گفتنی است در این بین 29 شرکت در گروه سبک (شامل 15 تولیدکننده و 14 وارد کننده) قرار دارند و 22 شرکت نیز متعلق به بخش تولید کنندگان گروه سنگین بودند.

 همچنین در این گزارش تعداد 2432 نمایندگی مجاز (۲۰۱۰ نمایندگی خودروهای سبک و 422 نمایندگی خودروهای سنگین مورد ارزیابی قرار گرفتند که با کسب متوسط 86.3 امتیاز توسط نمایندگی های گروه سبک و 76.4 امتیاز متوسط توسط گروه سنگین، می توان گفت به طور میانگین 85.2 درصد امتیاز وضعیت انطباق خدمات پس از فروش در سطح شبکه نمایندگی های مجاز برآورد شد.

گزارش کامل ارزیابی را می‌توانید در فایل زیر مشاهده و دریافت کنید.

 

[pdf-embedder url=”https://isqi.co.ir/wp-content/uploads/2023/03/گزارش-خدمات-پس-از-فروش-سال-99.pdf”]

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور