شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی خدمات فروش شرکت‌ های عرضه‌ کننده خودرو در سال1398 را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ISQI این ارزیابی خدمات فروش ، چهارمین دوره سنجش الزامات حوزه خدمات فروش بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد امتیاز شاخص وضعیت خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399 معادل 53.3% بوده که نسبت به سال قبل 4.6 درصد کاهش داشته است.

طبق این گزارش طی سال 1399 تعداد 20 شرکت در حوزه خدمات فروش تحت ارزیابی قرار گرفته اند که در این بین صرفاً 12 شرکت در هر 3 حوزه سیستم خدمات فروش، نمایندگی‎ها و نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و سایر شرکت ها حداقل در یکی از 3 حوزه ارزیابی بررسی نگردیده اند.

در سال 1399 بنا به دستور وزارت محترم صمت و مطابق روال 2 دوره اخیر، با توجه به محدودیت واردات خودرو صرفاً شرکت های تولید کننده، مورد ارزیابی خدمات فروش قرار گرفتند.

 

یافته های کلیدی ارزیابی (حوزه سیستم خدمات فروش شرکت ها) :

نتایج ارزیابی نشان می دهد که سیستم خدمات فروش در هیچ یک از شرکت های تحت ارزیابی  با الزامات آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد که از عمده ترین پارامترهای مغفول مانده در حوزه سیستم فروش در انطباق با قوانین می توان به پایش اثربخشی شاخص های مرتبط با فرآیندهای فروش، سیستم پرداخت سود مشارکت و انصراف، جریمه تاخیر خسارات وارده به مشتریان، الزامات فرآیند عقد قرارداد فروش، برنامه ریزی و آموزش پرسنل شبکه و ستاد اشاره نمود. یافته های حاصل از ارزیابی نشان می دهد میزان انطباق شرکت های عرضه کننده خودرو با الزامات خدمات فروش 46.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل با کاهش 16 درصدی همراه بوده است. 

 

یافته های کلیدی ارزیابی (حوزه رضایتمندی مشتریان) :
متوسط امتیاز رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399 معادل 57.4% بوده که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. یافته های حاصل از ارزیابی نشان می دهد که شاخص رضایتمندی مشتریان در حوزه‎ خودروهای سنگین با کاهش یک درصدی همراه بوده لیکن این شاخص در حوزه خودروهای سواری 2.5% افزایش داشته است. بر اساس مصاحبه با حدود 344 هزار مشتری مراجعه کننده به شبکه خدمات فروش در سال 99 عمده علل نارضایتی مشتریان تاخیر در تحویل خودرو، عدم پرداخت خسارت دیرکرد و عدم پایبندی به  تعهدات بوده است.

 

یافته های کلیدی ارزیابی (حوزه ارزیابی نمایندگی های مجاز) :

متوسط امتیاز نمایندگی های مجاز خدمات فروش شرکت های عرضه کننده خودرو در سال 99 به میزان 60.6% بوده که نسبت به سال گذشته 15.8% رشد داشته است. بر اساس ارزیابی های انجام شده در سال 98، 40 درصد از نمایندگی های مجاز با حداقل سطوح استاندارد تعریف شده در دستورالعمل منطبق نبوده اند. نتایج ارزیابی نمایندگی های مجاز شرکت های عرضه کننده خودرو در سال 99 نشان می‎دهد فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان پایین‎ترین امتیاز را در بین شاخص های ارزیابی نمایندگی های مجاز داشته است.

گزارش کامل ارزیابی را می‌توانید در فایل زیر مشاهده و دریافت کنید.

 

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399

 

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
فلسفه وجودی شرکت ISQI
بنر ساید بار isqi