شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

فرم اخذ نمایندگی

خانه | فرم اخذ نمایندگی
 • 1- مشخصات متقاضی:

 • MM slash DD slash YYYY
 • 2-اطلاعات راجع به ملک:

 • 3- امکانات و تجهیزات موجود:

 • 4- نفرات بازرس

 • نام بازرستحصیلاتسابقه کارحوزه بازرسی 
 • اینجانب ضمن صحت مطالب فوق متعهد می گردم چنانچه در هر مرحله خلاف موارد یاد شده معلوم گردد شرکت مادر(ISQI) می تواند نسبت به لغو امتیاز اعطا شده اقدام نماید و اینجانب مکلف به جبران خسارتهای احتمالی وارده می باشم.

 • 5- اخذ این درخواست و مدارک پیوست هیچگونه تعهدی را جهت اعطای نمایندگی برای شرکت ماد(ISQI) ایجاد نمی نماید.

 • توجه:

 • تکمیل این فرم و حتی اخذ مدارک از متقاضی هیچگونه حقی جهت اعطای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود.

 • مدارک مورد نیاز

 • 1- اصل و فتوکپی برابر با اصل سند یا قولنامه دفتر کار(تجاری-اداری)

  2- فتوکپی شناسنامه متقاضی(کلیه صفحات)

  3- تکمیل نمودن فرم درخواست نمایندگی

  4- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

  5- اصل و فتوکپی تایید صلاحیت و گواهینامه های دریافتی

  6- رزومه و سوابق کاری فرد متقاضی و بازرسان

  7-گواهی عدم سوء پیشینه

  8- گواهی پایان خدمت یا معافیت سربازی(آقایان)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
مشتریان ما
شعب داخلی
شعب خارجی
مشارکت های بین المللی
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور