مشاوره سیتم های مدیریت کیفیت ایزو

خدمات مشاوره شرکت به‌گونه‌ای ارائه می‌گردد که بتواند بخش گسترده‌ای از خدمات موردنیاز مشتریان شامل استانداردها، مدل‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز مشتریان را تأمین نماید.

 همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش قابل‌دسترسی می‌باشد.

 مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه از سراسر کشور، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. این استانداردها به شرح ذیل می‌باشند:

 • ISO 9001: سیستم مدیریت کیفیت
 • ISO 14001: سیستم مدیریت محیط‌ زیست
 • ISO 45001: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 • ISO 22000 : سیستم مدیریت  بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • ISO 27001 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • ISO 10002 : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
 • ISO 10004 : سیستم مدیریت ارزیابی رضایت مشتریان
 • ISO 26000 : سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی
 • ISO/ IATF16949 : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
 • ISO/TS 29001: سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
 • ISO 10015 : سیستم مدیریت کیفیت آموزش
 • ISO 17025 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون
 • ISO 15189 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی
 • ISO 10668 : سیستم مدیریت کیفیت ارزش‌گذاری برند
 • ISO 31000 : سیستم مدیریت ریسک
 • ISO 50001: سیستم مدیریت انرژی
 • ISO 20000: سیستم مدیریت فناوری اطلاعات
 • HACCP : تجزیه‌وتحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
 • GMP : تمرین فرآوری خوب مواد غذایی و دارویی
 • HSE : مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست
 • IMS : سیستم مدیریت یکپارچه
 • CE: مجوز صادرات محصول به اروپا
 • SFBB: غذای ایمن، کسب‌وکار بهتر، مخصوص رستوران‌ها و فست‌فودها
 • IWA 1 : استاندارد مراکز درمانی
 • IWA 2 : استاندارد مراکز آموزشی
 • ISO 22301: مدیریت تداوم کسب‌وکار
 • BRC: سیستم مدیریت ایمنی غذا
 • IFS: سیستم مدیریت ایمنی غذا

  

رئیس بخش: بابک حصارکی    تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۱۳۰

کارشناس ارتقاء سیستم و کیفیت : عاطفه مهاجر    تلفن تماس:۴۳۹۰۴۱۳۱