شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

تحقیقات مشتری و بازار

خانه | خدمات | تحقیقات مشتری و بازار
3

تحقیقات بازار

فرآیند جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات در خصوص بازار، مشتریان شما، محصولات و خدمات گفته می‌شود. تحقیقات بازار با بررسی رفتار بازار و مشتریان تلاش می‌کند تا درک درست و عمیقی از نیازها، اندازه و سهم بازار را در اختیار برند شما قرار دهد.ادامه…>

رسیدگی به شکایات مشتریان

شکایات مشتریان اغلب نشانه این است که بین آنچه شما تحویل داده‌اید و انتظارات مشتریان، ارتباطی وجود ندارد. این می‌تواند به علت انتظارات نامعقول مشتری از شما باشد و یا تجربه مشتری به سمت عدم رضایت ازخدمات و کالای شما باشد. ادامه…>

4