به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 14000 تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد.

در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه های ذیل در حوزه نظارت بر آلاینده های محیط زیست میباشد :
 • طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی (پکیج تصفیه خانه بتنی، پلی اتیلنی و فلزی)
 • راهبری تصفیه خانه ها شهرک های صنعتی، مسکونی،  بیمارستان ها  و ارگان ها
 • طراحی و اجرای سیستم فاضلاب انسانی و شهری – سپتیک
 • تکمیل فرمهای خوداظهاری پسماند (برنامه عملیاتی پسماندهای صنعتی و ویژه مد نظر سازمان محیط زیست)
 • اندازه گیری آلودگیهای زیست محیطی فاضلاب، هوا، خاک (بصورت فصلی و دوره ای)
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و  برنامه مدیریت محیط زیست EIA
 • تهیه برنامه مدیریت محیط زیست EMP
 • نظارت و بازرسی های ادواری جنبه های زیست محیطی
 • استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست EMS
 • مشاوره در خصوص ارتقای وضعیت زیست محیطی شرکت ها، کارخانجات و صنایع
 • برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه، سمینار و کنفرانس های تخصصی
 • انتقال فن آوری های نوین اروپایی و قطعات مورد نیاز در حوزه صنعت، انرژی های تجدید پذیر
 • اجرای تورهای صنعتی، دوره های علمی و آموزشی به کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته محیط زیستی
 • مشاوره در جهت استقرار نظام سیستم مدیریت پسماند در واحد تولید کننده
 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏صنایع کوچک و بزرگ
 • مشاوره در خصوص خرید تجهیزات و ماشین ‏آلات مرتبط با مدیریت پسماند
 • مشاوره حقوقی کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی
 • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
 • تهیه و تدوین طرحهای جامع مدیریت پسماند های شهری و روستایی

روند همکاری در زمینه نظارت بر آلاینده های محیط زیست:

مسئول مربوطه:
المیرا سادات محمد قاسمی
تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۴۸