خدمات حوزه ایمنی

امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کارایی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ایمنی روز به روز سخت گیرانه تر می شود و از نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است. حتی می توان گفت علت اصلی پیدایش سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،‌ ایجاد راهی برای رعایت مقررات اجباری است که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند . بدین منظور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه های ذیل میباشد :

 

  • پیاده سازی و استقرار سیستم مدبریت HSE بر اساس مدل ۵ ستاره شرکت ISQI
  • مشاوره و تهیه HSE PLAN
  • تهیه و تدوین شناسنامه های HSE
  • ممیزی، بازرسی و نظارت بر پروژه های HSE
  • آموزش های تخصصی در حوزه HSE
  • مدیریت و راهبریHSE پروژه ها و کارگاهها
  • تامین نیروی متخصص و مجربHSE
  • ارزیابی و مدیریت ریسک
  • ایمنی حریق
  • تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ( کپسول آتش نشانی ، فایر باکس ، … )

 

رییس مربوطه
آرمان امامیان
تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۳۸۲