امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کارایی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ایمنی روز به روز سخت گیرانه تر می شود و از نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است. حتی می توان گفت علت اصلی پیدایش سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،‌ ایجاد راهی برای رعایت مقررات اجباری است که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند . بدین منظور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه های ذیل میباشد :

 

  • پیاده سازی و استقرار سیستم مدبریت HSE بر اساس مدل ۵ ستاره شرکت ISQI
  • مشاوره و تهیه HSE PLAN
  • تهیه و تدوین شناسنامه های HSE
  • ممیزی، بازرسی و نظارت بر پروژه های HSE
  • آموزش های تخصصی در حوزه HSE
  • مدیریت و راهبریHSE پروژه ها و کارگاهها
  • تامین نیروی متخصص و مجربHSE
  • ارزیابی و مدیریت ریسک
  • ایمنی حریق
  • تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ( کپسول آتش نشانی ، فایر باکس ، … )

 

مسئول مربوطه:
المیرا سادات محمد قاسمی
تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۴۸