شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارتباط با واحدهای سازمانی

مهندسی بازرسی خودرو
نظارت بر آلاینده‌های محیط زیست
تحقیقات مشتری و بازار
توسعه فناوری اطلاعات
رسیدگی به شکایات مشتریان خودرو و کالا
مهندسی بازرسی خدمات
مهندسی بازرسی تجهیزات صنعتی
حقوقی و امور بین الملل
تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد
آدرس و مشخصات
ارتباط با واحدهای سازمانی
فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

انتقادات و پیشنهادات