شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

آزمایشگاه اوزان و مقیاس

آزمایشگاه اوزان و مقیاس با هدف اندازه‌گیری دقیق جرم و ابعاد خودروها در سال 99 راه‌اندازی گردید. از آنجایی که تعیین جرم خودرو، از الزامات آزمون‌های آلایندگی خودرو است انجام این اندازه‌گیری در آزمایشگاه امکان پذیر می‌باشد.

آزمون‌هایی که در این آزمایشگاه انجام می‌گردد عبارتند از:

  • آزمون جرم و ابعاد خودروها
  • آزمون پلاک شناسایی خودرو
  • آزمون موقعیت پلاک عقب خودروها

اندازه‌گیری جرم و ابعاد خودروها

این آزمون به منظور اندازه‌گیری جرم و ابعاد خودروهای حمل مسافر، حمل بار و نیمه تریلرها انجام می‌گردد. برای اندازه‌گیری جرم وسیله‌نقلیه ابتدا خودرو بر روی باسکول کاملا مسطح قرار گرفته و اندازه‌گیری جرم کل خودرو و توزیع جرم روی محورها بر طبق الزامات اعلام شده در استانداردINSO-EU 1230  اندازه‌گیری و ثبت می‌گردد. بعد از اندازه‌گیری جرم خودرو برای اندازه‌گیری ابعاد وسیله نقلیه نیز ابتدا خودرو در محل مسطح قرار می‌گیرد سپس با استفاده از متر لیزری و صفحات منعکس کننده و نگهدارنده‌های مربوطه اندازه‌گیری طول، عرض و ارتفاع خودرو بر اساس موقعیت‌های مشخص شده در استانداردINSO-EU 1230  اندازه‌گیری و ثبت می‌گردد.

اندازه‌گیری پلاک شناسایی خودروها

استاندارد پلاک شناسایی خودروها با شماره استاندارد ملی 6489 یکی از استانداردهای ملی اجباری 85گانه در خصوص خودروها و وسایل نقلیه موتوری می‌باشد. هدف از این آزمون، بررسی و اندازه‌گیری کاراکترهای موجود در پلاک شناسایی و شماره شناسایی حک شده روی خودرو و همچنین محل نصب آن‌ها و یکسان‌سازی آن برای کلیه خودروها می‌باشد. نمونه خودرویی که پلاک شناسایی آن بر روی وسیله‌نقلیه مورد آزمایش نصب و شماره شناسایی حک گردیده است، از نظر موقعیت و محل نصب، مورد بازدید قرار گرفته و سپس شکل و ارتفاع کاراکترها بر روی پلاک شناسایی و خودرو اندازه‌گیری و ثبت می‌گردند.

اندازه‌گیری موقعیت نصب پلاک عقب خودروها

استاندارد موقعیت نصب پلاک عقب خودروها  با شماره استاندارد ملی 6491 یکی از استانداردهای ملی اجباری 85 گانه در خصوص وسایل نقلیه موتوری می‌باشد. هدف از این آزمون، بررسی و اندازه‌گیری محل نصب پلاک انتظامی و یکسان سازی این فضا برای کلیه خودروها می‌باشد. در نخستین گام این آزمایش نمونه وسیله نقلیه مورد نظر در سطح مسطح قرار می‌گیرد و سپس ابعاد فضای پلاک عقب و ارتفاع لبه بالایی و لبه پایینی، محل پلاک و زوایای مربوطه اندازه‌گیری و ثبت می‌گردد.

تلفن تماس واحد نظارت بر آلاینده‌های محیط زیست:

021-43904241

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi