شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

آزمایشگاه آلایندگی سامانه تهویه مطبوع خودروها

آزمایشگاه آلایندگی سامانه تهویه مطبوع خودروها در سال 99، به عنوان تنها آزمایشگاه موجود در کشور در زمینه اندازه‌گیری میزان نشتی گازR134-a (مبرد) از سیستم تهویه مطبوع خودروهای سواری فعالیت خود را آغاز کرد. این استاندارد یکی از استانداردهای ملی اجباری 85گانه در خصوص خودروها و وسایل نقلیه موتوری می‌باشد و بادارا بودن امکانات لازم جهت انجام این آزمون ظرفیت سالانه بیش از 50 آزمون را دارا می‌باشد.

هدف اصلی سامانه تهویه مطبوع خودروها کاهش دما و رطوبت فضای هوای خودرو و ایجاد شرایط مناسب برای سرنشینان می‌باشد و گاز مبرد یکی از بخش‌های مهم هر نوع سیستم تهویه مطبوع را تشکیل می‌دهد که به منظور خنک کردن محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گاز از خانواده HFC (هیدرو فلور کربن‌ها) است که با توجه به اثرات مخرب آن بر لایه ازن و نیز پتانسیل گرمایشی زمین می‌بایست میزان آلایندگی ناشی از آن کنترل گردد. لذا جهت محدودسازی آلایندگی گازهای گلخانه‌ای فلوئوردار، سامانه‌های تهویه مطبوع در خودروهای موتوری استانداردی تعیین گردیده است که مطابق آن موضوع اندازه‌گیری و بررسی میزان نشتی گاز R134-a انجام و مقادیر حدی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

آزمون استاندارد تهویه مطبوع خودرو

استاندارد آزمون آلایندگی سامانه‌های تهویه مطبوع در خودروهای موتوری یکی از استانداردهای ملی اجباری 85 گانه در خصوص خودروها و وسایل نقلیه موتوری تعریف شده در استاندارد ملی 6924 می‌باشد. این آزمون مطابق استاندارد ملی INSO 16444 انجام شده و میزان نشتی گاز R134a از سیستم تهویه مطبوع خودروها را اندازه‌گیری می‌نماید. فرآیند اجرای این آزمون مطابق با الزامات استاندارد شامل پیش گرمایش، نگهداری و نمونه برداری از نشتی سامانه تهویه بوده که اندازه‌گیری آن در حدود 15 روز کاری به طول خواهد انجامید. اتاقک آماده‌سازي خودرو،  اتاقک نمونه‌برداري کاملا عایق و حجم ثابت، آنالایزر اندازه‌گیري میزان نشتی گاز R134a، سیستم ثبت دما، سیستم ثبت فشار، هیتر جهت گرمایش اتاقک، فن جهت همگن کردن دما و گاز از جمله امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام این آزمون در این آزمایشگاه می‌باشد.

مسئول مربوطه:

آقای طباطبایی

شماره تماس:

026-34996961-3 داخلی 115

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
افتتاحیه آزمایشگاه قطعات آسانسور