شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

آزمایشگاه تست قطعات آسانسور

با توجه به نقش بسیار مهم قطعات ایمنی آسانسور به ویژه قفل درب، ضربه گیر، ترمزایمنی (پاراشوت) و گاورنر در ایمنی آسانسور و باتوجه به اجباری شدن استانداردهای 4 قطعه مذکور و با همیاری سازمان ملی استاندارد ایران، از سال 1386 تاکنون خدمات مربوط به این استاندارد را ارائه نموده‌ایم.

آزمون‌های آسانسور:

در این آزمایشگاه 4 آزمون استاندارد به شرح زیر انجام می‌شود:

  • آزمون گاورنر آسانسور (گاورنر یک جهته و دوجهته) برای سرعت‌های مختلف
  • آزمون قفل درب آسانسور برای نمونه‌های کشویی و لولایی
  • آزمون ترمز ایمنی تدریجی آسانسور (ترمز ایمنی یک جهته و دوجهته) با حداکثر ظرفیت 4500 کیلوگرم و حداکثر سرعت نامی 3 متر بر ثانیه
  • آزمون ضربه‌گیر آسانسور برای نمونه‌های هیدرولیک و پلی اورتان

دستگاه آزمون گاورنر

براساس استاندارد ملی 7988 این دستگاه باید دارای قابلیت‌های اندازه‌گیری سرعت و نیروی کشش گاورنر باشد که این قابلیت‌ها به شرح زیر است:

  • قابلیت اندازه‌گیری سرعت گاورنر در زمان عملکرد سیستم الکتریکی
  • قابلیت اندازه‌گیری سرعت گاورنر در زمان عملکرد سیستم مکانیکی
  • قابلیت اندازه‌گیری نیروی کشش در طناب فولادی در زمان درگیری گاورنر

دستگاه آزمون قفل درب‌های لولایی و کشویی

این دستگاه به نحوی طراحی و ساخته شده است که بتواند قفل درب‌های طبقات را مطابق با استاندارد ملی به شماره 7985 و به شرح ذیل مورد آزمون قرار دهد:

الف) آزمون‌های دوام و توانایی برای قطع مدار

آزمون دوام قفل درب کشوئی با سیکل یک میلیون بار و با آهنگی معادل 60 بار در دقیقه و با روادارای (10% +/-) صورت می‌پذیرد و هنگام آزمون دوام، اتصال برق با یک مدار مقاومتی تحت ولتاژ اسمی و جریانی معادل دو برابر جریان اسمی به صورت موازی، قرار می‌گیرد در صورتی که قفل درب، لولایی باشد این آزمون به ۱۰۰ هزار بار (1% +/-) محدود خواهد شد.

ب) آزمون ایستایی و آزمون پویایی

این دستگاه امکان وارد نمودن نیروی استاتیکی تا 3000 نیوتن را در مدت زمان 300 ثانیه برای درب‌های لولایی فراهم می‌آورد. همچنین با این دستگاه امکان وارد نمودن نیروی استاتیکی تا 1000 نیوتن برای درب‌های کشویی امکان‌پذیر است.
در آزمون پویایی، با این دستگاه قفل در برابر ضربه‌ای معادل ضربه تولید شده در اثر سقوط آزاد یک جسم صلب به جرم 4 کیلوگرم از ارتفاع 0.5 متری مورد آزمون قرار می‌گیرد.

پ) آزمون‌های الکتریکی

آزمون دوام کنتاکت‌ها با اعمال جریان متناوب 220 ولت و 2 آمپر و جریان مستقیم 180 ولت و 2 آمپر
انجام این آزمون در جریان متناوب در 50 مرتبه در سرعت طبیعی و فواصل زمانی 5 تا 10 ثانیه برای مداری با ولتاژ 110% ولتاژ نامی امکان‌پذیر است و در جریان مستقیم با 20 مرتبه در سرعت نامی و فواصل زمانی 5 تا 10 ثانیه با ولتاژ معادل 110% ولتاژ نامی و مدت زمان اتصال به مدت حداقل نیم ثانیه امکان‌پذیر می‌باشد.

برج آزمون ترمز ایمنی و ضربه گیر آسانسور مطابق با استاندارد ملی 7987 و 7986

سازه این برج به ارتفاع 12 متر با طراحی مناسب و با احتساب نیروهای باد، زلزله و نیرو‌های ناشی از آزمون ترمز ایمنی و ضربه گیر آسانسور هایی به وزن 4500 کیلوگرم (مجموع وزن وزنه و کابین ) با سرعتی معادل حداکثر 3 متر بر ثانیه ساخته شده است.

برج آزمون ترمز ایمنی آسانسور

این برج آزمون، قابلیت انجام آزمون ترمز ایمنی یک جهته و دوجهته و ثبت شتاب آزمون و جابه‌جایی‌های صورت گرفته را دارا می‌باشد. با استفاده از تجهیزات برج تست، می‌توان انواع ضربه‌گیر شامل ضربه‌گیرهای ذخیره کننده انرژی، ضربه‌گیرهای هیدرولیک و ضربه‌گیرهای غیر خطی را مورد آزمون قرار داد.

کمیت‌های قابل اندازه‌گیری برای ضربه‌گیر

به وسیله دستگاه‌های اندازه‌گیری برج آزمون، جرم لازم برای فشردگی کامل (بر حسب کیلوگرم)، مقدار فشردگی کامل فنر (بر حسب سانتیمتر)، سرعت مجاز کاربرد ضربه گیر (بر حسب متر بر ثانیه)، بیشینه جرم مجاز (بر حسب کیلوگرم)، کمینه نیروی مجاز (بر حسب کیلوگرم) و شتاب کندشونده (بر حسب متر بر مجذور ثانیه) قابل اندازه‌گیری است.      

 

رئیس آزمایشگاه قطعات آسانسور:

آقای وجدانی

شماره تماس:

0919-5073783

0935-5219994

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه زیست بوم