در این آزمایشگاه آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سبک بنزینی و گازسوز تا سطح استاندارد  یورو ۵ انجام می‌گردد:

آزمون‌های قابل انجام:

  • آزمون نوع یک: انتشارات گازهای خروجی از اگزوز خودرو
  • آزمون نوع دوم: انتشار مونوکسید کربن در حالت دور آرام
  • آزمون نوع سوم: انتشارات گازهای خروجی از محفظه میل لنگ و کارتر
  • آزمون نوع چهارم: تعیین تبخیرات منتشره از سیستم سوخت‌رسانی خودروهای بنزینی
  • آزمون(on board diagnostic) ( OBD) ارزیابی سیستم عیب‌یابی آلایندگی خودرو
  • آزمون تعیین میزان مصرف سوخت خودرو
  • اندازه‌گیری توان سر چرخ                                    

علاوه بر گواهینامه‌های تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، این آزمایشگاه برای دومین دوره موفق به تمدید گواهینامه  ISO 17025  از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گردید.

آزمون آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری

 

شماره تماس: ۳-۳۴۷۶۶۶۵۰-۰۲۶