شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

باشگاه کیفیت و نسل فردا

خانه | درباره ISQI | مسئولیت ما | باشگاه کیفیت و نسل فردا
ما در باشگاه کیفیت و نسل فردا تلاش می‌کنیم برنامه‌هایی برای فرهنگ‌سازی نسل فردای ISQI و ایران ایجاد کرده و کودکان را با مفاهیم کیفیت و ایمنی آشنا کنیم و آن‌ها را به‌عنوان سفیران کیفیت برای آینده میهن عزیزمان پرورش دهیم.
 اقدامات اصلی ما در این باشگاه عبارت‌اند از:
  • حمایت از تحصیل کودکان
  • برگزاری مسابقات
  • دوره‌های آموزشی
مسئولیت اجتماعی
باشگاه کیفیت نسل فردا