شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مسئولیت اجتماعی

خانه | درباره ISQI | مسئولیت ما | مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای مورد نظر و مهم در برنامه‌های جاری و اهداف آتی ماست که براساس مدل بین‌المللی GRI در شرکت جاری ‌سازی شده و سعی داریم که هم راستا با ماموریت و ارزش‌های سازمانی خود آن را اجرا نماییم.

بدین منظور با توجه به رویکرد شرکت جهت حفظ محیط ‌زیست ، ارتقای ایمنی و کیفیت و رسالت خود جهت حفظ سلامت و توسعه فرهنگی نسل فردای کشور بخش‌های هدف ذیل برای کمک‌های خیرخواهانه در راستای مسئولیت اجتماعی انتخاب شده‌اند و هرساله یک هزارم فروش شرکت صرف این امور می‌شود :

  • کودکان

تجهیز و ایمن‌سازی زمین‌های بازی و مدارس و مهدکودک‌ها

فرهنگ‌سازی کیفیت و ایمنی از طریق تامین و توزیع لوازم تحریر

  • افراد کم توان و آسیب‌دیده از نواقص کیفیت و ایمنی در صنعت (نظیر حوادث ناشی از تصادفات ، تجهیزات تفریحی ، آسانسور و …)

                  کمک هزینه درمان یا تامین ملزومات

                 ایجاد اشتغال به‌صورت دورکاری

                  کمک هزینه آزادی از زندان

  • محیط زیست

اقدامات مرتبط با ارتقای کیفیت هوا (نظیر کاشت درخت و …)

               حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری

با آروزی توسعه پایدار برای میهن عزیزمان ایران

مسئولیت اجتماعی
خط مشی مسئولیت اجتماعی
باشگاه کیفیت نسل فردا
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi
بنر ساید بار isqi