شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

شرکت های زیرمجموعه

خانه | درباره ISQI | کسب و کار ما | شرکت های زیرمجموعه

مرکز آزمون جاده ای خودرو (IPGC)     

سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه احداث مرکز آزمون جاده ای خودرو کشور با مشارکت شرکت های ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، آرتاویل تایر و ISQI و با همکارای مشاورین و طراحان آلمانی در مساحتی در حدود 850 هکتار واقع در جاده قم

آزمایشگاه تخصصی گوهرشناسی درشناسان پارس    

آزمایشگاه تخصصی گوهرشناسی درشناسان پارس جهت انجام آزمونهای مربوط به جواهرات و سنگهای قیمتی طبیعی و مصنوعی راه اندازی گردید. از جمله اقدامات این آزمایشگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تعیین هویت و صدور شناسنامه برای سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
  • انجام مطالعات علمی در زمینه شناسایی بلورهای طبیعی و مصنوعی