فناوری پیشرفته، رویکرد دانش محور و تعهد به کیفیت و ایمنی این شرکت را قادر می سازد تا راه حل های نوآورانه ای را برای هر بخش از صنعت نفت و گاز ارائه دهد. ISQI پیشرو در تست، بازرسی، تأیید و صدور گواهینامه، با تجربه گسترده، طیف گسترده ای از تخصص و گستره وسیعی است.

بیشتر