بازرسی معاینه فنی موتورخانه‌

یکی از اقدامات مؤثر در راستای تغییر رویکردها در مصرف انرژی، اجرای طرح معاینه فنی موتورخانه‌ ی مسکونی،‌ اداری، تجاری و خدماتی بر اساس استاندارد ۱۶۰۰۰ISO در ساختمانها است. استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ به عنوان یک گام ضروری جهت ممیزی، بهینه سازی و کاهش م…

خدمات حوزه ایمنی

امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دستیابی به کارایی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ایمنی روز به روز سخت گیرانه تر می شود و از نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است. حتی می توان گفت علت اصلی پیدایش سیستمهای مدیریت ا…

نظارت بر آلاینده های محیط زیست

به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 14000 تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد. در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران …